Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Wprowadzenie

W trosce o zapewnienie wysokiego standardu komunikacji, transparentności działań Telewizji Polsat Sp. z o.o. („Telewizji Polsat”) w Internecie oraz w ślad za obowiązującymi przepisami – prezentujemy Państwu zasady przetwarzania przez nas dotyczących Państwa informacji (zarówno o charakterze danych osobowych, jak i takich, które temu reżimowi nie podlegają) za pośrednictwem naszych serwisów WWW.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje model działania Telewizji Polsat jako administratora serwisów WWW w kontekście stosowanych technologii – w tym plików cookies (przy czym szerzej kwestię tę opisuje Polityka cookies Telewizji Polsat), świadczenia usług drogą elektroniczną oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników naszych serwisów.

II. Jakich serwisów WWW Telewizji Polsat dotyczy niniejsza Polityka?

Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie do następujących serwisów internetowych administrowanych przez Telewizję Polsat:

1) https://www.polsat.pl/,
2) https://www.polsatnews.pl/,
3) https://www.polsatsport.pl/,
4) https://www.publiczneodtwarzanie.pl/,
5) https://www.polsat1.pl/,
6) https://www.polsat2.pl/,
7) https://www.polsatfilm.pl/,
8) https://www.polsatcafe.pl/,
9) https://www.polsatplay.pl/,
10) https://www.polsatmusic.pl/,
11) https://panstwowpanstwie.polsatnews.pl/,
12) https://interwencja.polsatnews.pl/,
13) https://www.discopolomusic.pl/,
14) https://www.tv4.pl/,
15) https://www.tv6.com.pl/,
16) https://serwis.polsat.com.pl/,
17) https://grallga.gamify.live/,
18) https://superpolsat.pl/,
19) https://www.polsatgames.pl/
20) https://tygodnik.polsatnews.pl/

Niektóre spośród ww. serwisów charakteryzują się specyficznymi mechanizmami przetwarzania danych, w tym danych osobowych, dlatego procesy te każdorazowo zostały opisane w klauzulach informacyjnych stosowanych w tych serwisach.

III. Gromadzenie danych osobowych przez Telewizję Polsat

Telewizja Polsat co do zasady świadomie nie przetwarza danych osobowych użytkowników swoich serwisów. Gromadzimy natomiast informacje dotyczące Państwa interakcji z serwisami, treściami i usługami takie jak: 

a) anonimowe ID użytkownika serwisu,

b) informacje dotyczące urządzenia i logowania (tzw. logi systemowe), które zawierają takie dane jak: data wizyty na stronie, adres IP, z którego nawiązali Państwo połączenie z serwisem,

c) dane na temat statystyki oglądalności serwisu (stosujemy np. capping – zliczamy odsłony naszych serwisów),

d) dane o ruchu do i z poszczególnych stron,

e) dane i metadane przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają.

W większości informacje te uzyskujemy poprzez wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii, np. local storage. Technologie te zostały szczegółowo opisane w Polityce cookies Telewizji Polsat.

Gromadzenie tych informacji pozwala nam stale udoskonalać nasze serwisy i czynić korzystanie z nich bardziej komfortowym. Na podstawie tych danych możemy tworzyć raporty działania serwisów i wyciągać wnioski na temat Państwa zainteresowań określonymi treściami. Nie personalizujemy jednak ani treści, ani reklam, które są Państwu wyświetlane w ramach powierzchni reklamowych naszych serwisów.

Jednocześnie podkreślamy, że dane zapisane w logach serwerów Telewizji Polsat nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami oraz nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników, o ile nie zdecydują się Państwo nawiązać z nami kontaktu, np. poprzez formularze kontaktowe dostępne w niektórych serwisach.

W momencie, gdy użytkownik serwisu skorzysta z formularza kontaktowego, możliwości rejestracji w serwisie lub przesłania do nas własnych materiałów czy też złoży reklamację w związku z określoną usługą świadczoną przez nas elektronicznie, wówczas na nasze serwery trafiają Państwa dane osobowe, których zbiór mogą niekiedy zasilić dane odczytane z plików cookie. Na przykład: w sytuacji, gdy skontaktują się Państwo z nami w związku z problemem technicznym z korzystaniem z naszego serwisu, wówczas, aby móc rozwiązać Państwa kłopot, niezbędne może być skorzystanie przez nas np. z danych wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej lub informacji o dacie i godzinie zalogowania się w serwisie.

Co do zasady, jeżeli zdecydują się Państwo nawiązać z nami kontakt poprzez formularz kontaktowy gromadzimy następujące dane osobowe:

1) imię lub nick,

2) adres e-mail,

3) numer telefonu (opcjonalnie),

4) inne, nieustrukturyzowane dane osobowe, które przekażą Państwo nam z własnej inicjatywy.

Aby natomiast rozpatrzeć złożoną przez Państwa reklamację bądź inne żądanie wynikające z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminami poszczególnych serwisów, niezbędne jest pozyskanie przez nas co najmniej następujących danych osobowych:

1) dane kontaktowe – adres e-mail lub imię, nazwisko, adres korespondencyjny,

2) ewentualnych danych osobowych niezbędnych do opisania przez Państwa przedmiotu i uzasadnienia składanej reklamacji.

IV. W jakich celach i na jakich podstawach prawnych Telewizja Polsat przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) – w celu zawarcia i wykonania zawartej przez Państwa z Telewizją Polsat umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zawierają ją Państwo akceptując warunki regulaminów poszczególnych serwisów WWW), w szczególności w celu obsługi reklamacji oraz innych zgłoszeń odnoszących się do świadczonych przez nas usług;

2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, który stanowią: marketing bezpośredni usług Telewizji Polsat, nawiązywanie kontaktu z Państwem (np. w formie odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez formularz), prowadzenie analityki korzystania przez Państwa z serwisu, jak również dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa serwisów, np. poprzez eliminowanie podejrzanego ruchu sieciowego;

3) przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

V. Jakie narzędzia wykorzystujemy w ramach obsługi serwisów WWW?

Administrowane przez nas serwisy WWW korzystają z następujących narzędzi:

1) Gemius Prism, które umożliwia nam prowadzenie zaawansowanej analityki webowej (np. zliczanie liczby użytkowników serwisu, odsłon, ruchu w serwisie generowanego z wyszukiwarek) oraz tworzenie raportów,

2) Gemius HeatMap które umożliwia nam zbadanie w jakie linki (oraz w jaki sposób) klikają Państwo najchętniej.

3) AdOcean, które umożliwia nam efektywne i nowoczesne zarządzanie powierzchniami reklamowymi w serwisach,

4) Google Analytics, które umożliwia nam analizę statystyk odwiedzin naszych serwisów,

5) Google Tag Manager, które umożliwia nam sprawne zarządzanie tagami, monitorowanie kampanii reklamowych online,

6) Floodlight, które umożliwia nam śledzenie i raportowanie działań internautów klikających w nasze reklamy.

Powyższe narzędzia oparte są o technologie plików cookie oraz tzw. local storage. Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat ww. narzędzi, zachęcamy do się z Polityką cookies.

VI. Odbiorcy danych osobowych użytkowników serwisów Telewizji Polsat

Aby móc świadczyć usługi na wysokim poziomie, Telewizja Polsat korzysta z usług podwykonawców np. w zakresie obsługi technologicznej serwisów, sprzedaży powierzchni reklamowych, płatności elektronicznych (w ramach obsługi sprzedaży licencji na publiczne odtwarzanie) czy obsługi komunikacji z Państwem. W szczególnych przypadkach podmioty te mogą mieć dostęp do przetwarzanych przez Telewizję danych osobowych. Wówczas Telewizja Polsat powierza tym podmiotom przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z wypracowanym przez Telewizję standardem bezpieczeństwa.

VII. Przetwarzanie danych osobowych przez Telewizję Polsat a publikacja treści hostowanych na zewnętrznych serwerach

Telewizja Polsat wykorzystuje w swoich serwisach treści, które są hostowane na zewnętrznych serwerach (np. odnośniki do innych stron internetowych). Korzystamy również z wtyczek serwisów społecznościowych takich jak Facebook (zapewniając Państwu np. możliwość pisania komentarzy logując się z konta na Facebooku), Instagram czy Twitter. Po skorzystaniu z wtyczki (odnośnika), zostaną Państwo przeniesieni do serwisów, których administratorem nie jest Telewizja i za których działanie nie ponosimy odpowiedzialności (nie mamy bowiem żadnego wpływu na ich działanie). Wówczas zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz politykami cookies umieszczonych w serwisach, do których prowadzą wtyczki i odwołania.

VIII. Profilowanie danych osobowych oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Telewizja Polsat nie profiluje Państwa danych osobowych oraz nie stosuje tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

IX. Okresy przechowywania informacji oraz danych osobowych użytkowników serwisów Telewizji Polsat

Okres przechowywania poszczególnych danych przez Telewizję Polsat jako administratora serwisu jest uzależniony od rodzaju tych danych oraz celu ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych pozyskanych przez nas w związku z wykonywaniem zawartych z Państwem umów (w szczególności w przypadku złożenia przez Państwa reklamacji) – okres ten najczęściej stanowić będzie czas przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego.

Jeżeli założą Państwo konto w serwisie – Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane co do zasady do momentu usunięcia przez Państwa konta.

Okres przechowywania danych odczytywanych z wykorzystywanych przez nas plików cookie opisany został w Polityce cookies.

X. Zabezpieczenia

Wszystkie gromadzone przez Telewizję Polsat dane są przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem adekwatnych do zdiagnozowanego przez nas ryzyka środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez przepisy prawa. Na przykład serwisach, w których wykorzystujemy formularze kontaktowe lub dajemy Państwu możliwość tworzenia kont i logowania się – wykorzystujemy szyfrowane protokoły HTTPS.

Jednocześnie uczulamy Państwa na niebezpieczeństwa wynikające z udostępnienia przez Państwa swoich danych logowania osobom trzecim oraz braku wylogowania się z serwisów po zakończeniu korzystania z niego.

Więcej informacji na temat możliwości zadbania przez Państwa o swoją prywatność w kontekście korzystania z serwisów Telewizji Polsat znajdziecie Państwo w Polityce cookies.

XI. Uprawnienia użytkowników serwisów Telewizji Polsat

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1) prawo żądania od Telewizji Polsat dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

2) prawo żądania od Telewizji Polsat sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych.

3) prawo żądania usunięcia przez Telewizję Polsat dotyczących Państwa danych,

4) prawo żądania ograniczenia przez Telewizję Polsat przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Telewizję Polsat dotyczących Państwa danych osobowych,

6) prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych.

Żądania, o których mowa powyżej, prosimy kierować na daneosobowe@polsat.pl.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.